Ehdot

Lambda Geeksin käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ("käyttöehdot") ovat sinun (jos olet alle täysi-ikäinen, "sinä" sisältää vanhempasi tai lailliset huoltajasi) ja lambdageeks.com-sivuston välillä. ("lambdageeks", "me", "me" tai "meidän") koskien lambdageeks-verkkosivustoa (määritelty alla) ("sivusto"). Lue ne huolellisesti. Käyttämällä tai vierailemalla sivustolla tai antamalla tietoja sivuston kautta vahvistat lukeneesi nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Lisäksi, jos käytät tiettyä palvelua sivustolla tai käytät sivuston kautta, suostut noudattamaan kaikkia tällaisiin palveluihin sovellettavia sääntöjä tai ohjeita, ja kyseiset säännöt tai ohjeet sisällytetään näihin käyttöehtoihin viitaten. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja tai et täytä mitään lambdageeksin asettamia kelpoisuusvaatimuksia sivuston käyttöön ja pääsyyn, et saa käyttää tai muuten käyttää sivustoa.

Ellei vieraile lambdageeksin verkkosivustolla, joka nimenomaisesti salli toisin, (i) alle 13-vuotiaat lapset eivät saa vierailla tai muuten käyttää sivustoa, ja (ii) tunnustat olevasi vähintään 13-vuotias, ja jos alle 18-vuotiaat, jotka käyttävät sivustoa vanhemman tai laillisen huoltajan valvonnassa.

hyväksyt lambdageeksin tietosuojakäytännön ehdot ("tietosuojakäytännössämme“), joka on täten linkitetty viitteellä, joka kertoo tavoista, joilla käytämme sinulle kuuluvia tai sinuun liittyviä henkilötietoja.

"SIVUSTO" MÄÄRITELTY

"Sivusto" kattaa erilaisia ​​lambdageek-sivustoja eri aliverkkotunnuksilla/-kielillä, mukaan lukien rajoituksetta kaiken sisällön, materiaalin, tiedot, käytännöt, muutokset, päivitykset, parannukset, tarkistukset, uudet ominaisuudet ja/tai tällaisten sivujen uudet verkko-ominaisuudet sekä kaikki sivustot tällaisten verkkosivustojen ja Web-sivujen kautta tarjottavat palvelut.

NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Olet vastuussa näiden käyttöehtojen säännöllisestä tarkistamisesta. lambdageeksilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, korjata mahdolliset virheet tai puutteet missä tahansa Sivuston osassa ja näissä käyttöehdoissa. lambdageeks pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä, poistaa tai lopettaa minkä tahansa osan Sivustosta tai näistä käyttöehdoista kokonaan tai osittain milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki näiden käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu Sivustolle. Jos jatkat Sivuston käyttöä näiden käyttöehtojen muutosten jälkeen, hyväksyt nämä muutokset.

SIVUSTEN KÄYTTÖ

Käyttörajoitukset

Suostut käyttämään Sivustoa vain tässä kuvatulla tavalla. Sinä et:

  • Siirrä Sivustolle sisältöä tai käyttäydy millään tavalla, joka voidaan tulkita herjaavaksi, herjaavaksi, säädyttömäksi, kiihkoilevaksi, vihamieliseksi, rodullisesti loukkaavaksi, mautonta, häiritsevää, raivostuttavaa, pornografista, väkivaltaista, hävytöntä, uhkaavaa, epätarkaa, petollista tai lainvastainen tai joka voi muodostaa rikoksena pidettävän rikoksen, johtaa siviilioikeuteen tai muuten rikkoo lakia.
  • Lähetä mitä tahansa kaupallista joukkosähköpostia, lähetä ei-toivottuja sähköposteja tai tee tai välitä mille tahansa osapuolelle kyselyjä, kilpailuja, pyramidipelejä tai ketjukirjeitä. Väärennä tai poista kaikki tekijän maininnat, tekijänoikeusilmoitukset tai oikeudelliset tai muut asianmukaiset ilmoitukset tai omistusoikeudelliset nimet tai merkinnät sivuston kautta käytetyn materiaalin alkuperästä tai lähteestä.
  • Kerää tai muuten kerää tietoja muista, mukaan lukien sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.
  • Käytä Sivustoa millä tahansa tavalla, joka voi vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai heikentää Sivustoa tai häiritä toista osapuolta käyttää ja nauttia Sivustosta, mukaan lukien rajoituksetta viruksia tai korruptoituneita tiedostoja sisältävien tiedostojen lataaminen.
  • Hanki tai yritä hankkia materiaalia tai tietoa millä tahansa tavalla, jota ei ole tarkoituksella asetettu saataville tai tarjota Sivuston kautta.
  • Rikkoa kaikkia sovellettavia lakeja tai määräyksiä, mukaan lukien immateriaalioikeuksia koskevat lait tai määräykset, tai riko näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa sivuston ohjeita.
  • Pääsy tai yrittää käyttää minkä tahansa toisen käyttäjän tiliä tai antaa vääriä tietoja tai yrittää antaa vääriä tietoja henkilöllisyydestäsi Sivustoa käytettäessä, mukaan lukien harhaanjohtaminen lambdageeks-agenttina tai edustajana tai harhaanjohtaminen, joka ilmaisee tai vihjaa, että tuemme sinua tai tuotettasi tai toimintaasi.
  • Käytä Sivustoa millä tahansa tavalla, joka voi aiheuttaa riskin henkilön turvallisuudelle tai terveydelle, aiheuttaa riskin yleiselle turvallisuudelle tai terveydelle, vaarantaa kansallisen turvallisuuden tai häiritä lainvalvontaviranomaisten tutkintaa.

TIETOJEN ILMOITUS

Julkistaminen lain nojalla

lambdageeks varaa oikeuden milloin tahansa paljastaa mitä tahansa tietoja, jotka ovat tarpeen minkä tahansa sovellettavan lain, asetuksen, oikeusprosessin tai viranomaisen pyynnön täyttämiseksi, mukaan lukien henkilökohtaiset tunnistetiedot, tai muokata, kieltäytyä sallimasta tai poistamasta tietoja tai materiaaleja kokonaisuudessaan tai osittain lambdageeksin oman harkinnan mukaan.

Oikeiden henkilötietojen antaminen

Sivuston käytön aikana sinun on syötettävä tiettyjä tietoja, mukaan lukien rajoituksetta henkilökohtaiset tunnistetiedot (yhteisesti "Tiedot"). Vakuutat ja takaat, että annat lambdageeksille täydelliset, oikeat ja oikeat tiedot ja päivität kyseiset tiedot Sivustolla viipymättä kohtuudella tarpeen ja sivuston edellyttämällä tavalla.

MATERIAALIT

Materiaalien lisenssi

Ellei sinusta tule lambdageeksin kirjoittajayhteisön jäsen, lambdageeks ei vaadi omistusoikeutta minkään datan, tiedon (sekä henkilökohtaisiin tai muihin), kommentteihin, ehdotuksiin, palautteeseen tai muuhun materiaaliin, jonka syötät Sivuston kautta (yhdessä "Materiaalit"). . Kuitenkin lähettämällä, lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai lähettämällä mitä tahansa materiaalia annat lambdageeksille ja sen tytäryhtiöille ja alilisensoijille ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, korvauksettoman, pysyvän, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman ja täysin alilisensoitavan lisenssin käyttää sellaista. Materiaalit mihin tahansa tarkoitukseen lambdageeksin harkinnan mukaan, mukaan lukien rajoituksetta tällaisten materiaalien sisällyttäminen sivustoon ja sen vahvistaminen, että materiaali ei ole luottamuksellista ja ei-omistusoikeutta. Luovut täten kaikista oikeuksista vaatimuksiin lambdageeksia vastaan ​​väitetyistä tai todellisista omistusoikeuksien, yksityisyyden ja julkisuuden oikeuksien, moraalisten oikeuksien ja tekijänoikeuksien loukkauksista sellaisissa materiaaleissa.

Käyttäjien vakuutukset ja takuut

Käyttämällä tai käyttämällä Sivustoa tai lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai lähettämällä materiaaliasi, (1) edustat ja takaat, että omistat tai muuten hallitset kaikkia oikeuksia materiaaleihisi, jotka ovat tarpeen tässä osiossa (Materiaalit) myönnettyjen lisenssien myöntämiseksi, mukaan lukien rajoituksetta kaikki oikeudet, joita tarvitset materiaalin syöttämiseen tai lähettämiseen, ja sinulla on kaikki oikeudet, valtuudet ja valtuudet liittyä näihin käyttöehtoihin ja suorittaa ne täysimääräisesti, (2) vakuuttaa ja takaa, että käytät Sivustoa , Sivuston sisältö ja/tai materiaalit eivät riko eikä riko tai loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeutta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kolmannen osapuolen immateriaalioikeudet, oikeus julkisuuteen tai yksityisyyteen, oikeus liikesalaisuuteen tai luottamuksellisuuteen tai sopimusoikeuteen, tai rikot mitä tahansa muuta sopimusta, johon olet sidottu, tai mitä tahansa lakia, sääntöä tai määräystä, (3) edustat ja takaat, että noudatat kaikkia sovellettavia lakeja, sopimuksia ja/tai sopimuksia omalla kustannuksellasi ja vastuullasi Sivuston käytön tai pääsyn yhteydessä, ja (4) hyväksyt, että lambdageeks ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle siitä, että olet hyväksynyt tai jättänyt hyväksymättä aineistosi tai poistanut tai jättänyt poistamatta aineistosi kokonaan tai kokonaan. osittain.

Vastuunne materiaaleista ja lambdageeksin valvontaoikeuksista

Olet vastuussa omista materiaaleistasi ja niiden lähettämisen seurauksista. lambdageeksilla ei ole velvollisuutta valvoa sinua tai kenenkään muun käyttäjän Sivuston käyttöä. lambdageeks varaa oikeuden tarkastaa ja valvoa sivuston käyttöäsi, mukaan lukien rajoituksetta minkä tahansa käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan käyttäminen Sivustolle ja Sivulle lisätylle tai tarkistetulle materiaalille pääsyssä, sekä poistaa kaikki materiaalit sen ainoasta harkintavaltaa. lambdageeks varaa oikeuden rajoittaa tai lopettaa pääsysi Sivustolle, mukaan lukien rajoituksetta pääsysi johonkin tai kaikkiin sen puitteissa tarjottuihin palveluihin tai mahdollisuutesi käyttää mitä tahansa Sivuston käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, jos uskomme, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja tai todennäköisesti rikot näitä käyttöehtoja. Ainoa oikeuskeinonne lambdageeksia vastaan ​​näistä käyttöehdoista, Sivustosta tai sen käytöstänne johtuvassa kiistassa on näiden käyttöehtojen irtisanominen lopettamalla sivuston käyttö. lambdageeks voi myös muuttaa, keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa sivuston osan milloin tahansa, mukaan lukien minkä tahansa Sivuston ominaisuuden, tietokannan tai sisällön saatavuuden.

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

Ei luottamusta tai lääketieteellistä neuvontaa

Sivusto voi sisältää yleistä tietoa sairauksista ja tällaisten tilojen hoidosta. Tällaista tietoa ei ole tarkoitettu korvaamaan lääketieteellisiä neuvoja. Sivustoa ei tule käyttää käynnin tai konsultoinnin sijasta tai muuten lääkärisi tai muun terveydenhuollon tarjoajan neuvojen turvaamiseksi. Ymmärrät, että lambdageeks ei tarjoa juridisia, lääketieteellisiä, neuvonta- tai muita ammatillisia palveluita tai neuvoja. Kehotamme sinua hakemaan pikaisesti asianmukaista ammattiapua lääkäriltäsi tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta kaikissa mahdollisissa tilanteissa tai ongelmissa.

Sisällön varaus

Kaikki loukkaava, vihaa levittävä, rodullinen tai jollain tavalla kenenkään mielipiteitä loukkaava sisältö koskaan viihdyttää. Pidämme sisältömme moderoituna säilyttääksemme yksilöiden koskemattomuuden. Varaamme kaikki oikeudet hylätä tällainen sisältö heti, kun kohtaamme tai saamme ilmoituksen.

Sivusto voi sisältää myös yleistä tietoa ja tietoisuutta teknologian sovellusten turvallisuudesta, mikä on puhtaasti koulutustarkoituksiin. Lambdageeks ei ota minkäänlaista vastuuta tiedon väärinkäytöstä tai tulkinnasta.

Ulkoiset linkit tai viittaukset

Sivusto voi sisältää linkkejä tai viittauksia muiden osapuolten sivustoille, jotka on tarkoitettu vain sinulle. Huomaa, että emme voi olla emmekä ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen yksityisyydestä tai muista käytännöistä (jotka sivustot eivät ole osa Sivustoa), ja lambdageeks nimenomaisesti irtisanoutuu kaikista tällaisiin sivustoihin ja niihin liittyviin sivustoihin liittyvästä vastuusta. lambdageeks ei tue, eikä ole vastuussa tai vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen tai jotka ovat yhteydessä sellaisiin linkitettyihin sivustoihin tai mistä tahansa sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta tiedosta. linkitetyn sivuston linkki. Kehotamme käyttäjiämme harkitsemaan tätä, jos he päättävät vierailla tällaisilla ulkopuolisilla sivustoilla, ja lukemaan kunkin tällaisen sivuston sovellettavat tietosuojakäytännöt ja käyttöehdot.

Vastuuvapauslauseke ja takuita

Hyväksyt, että käytät lambdageeks-sivustoa omalla vastuullasi. Lambdageeksin ponnisteluja muuttaa sivustoa ei pidetä näistä rajoituksista luopumisena. Lambdageeks-sivusto, mukaan lukien kaikki sivuston kautta tarjottu sisältö, tiedot tai palvelut, tarjotaan "sellaisenaan" kaikkien käyttäjien avuksi ilman minkäänlaista edustusta tai takuuta sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien rajoituksetta kaikki nimenomaiset tai epäsuorat takuut (1) kaupallisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, (2) tiedon sisällöstä tai tarkkuudesta, (3) loukkaamattomuudesta, (4) hiljaisesta nauttimisesta, (5) omistuksesta, (6) että sivusto toimii virheettömästi, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai keskeytyksettä, on ajantasainen ja ajan tasalla ja kuvaa tarkasti lambdageeksin tuotteita ja palveluita tai se ei sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja, (7) että sivustossa on vikoja tai virheitä. sivusto korjataan tai (8) että sivusto on yhteensopiva jonkin tietyn laitteiston tai ohjelmistoalustan kanssa.

Vastuuvapauslauseke

Lambdageeks ja sen virkailijat, johtajat, edustajat, työntekijät, lisenssinantajat, edustajat, sisäiset toimintayksiköt, tytäryhtiöt, tytäryhtiöt, alilisenssien saajat, sponsorit, seuraajat ja luovuttajat, riippumattomat urakoitsijat ja lähipiiriin kuuluvat osapuolet (yhdessä lambdageekien kanssa, "lambdageek" yhteisöt”) olla vastuussa sinulle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle kaikista voiton menetyksistä, käytön menetyksistä, tietojen menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai kaikista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tai millään tavalla liittyy lambdageeks-sivuston käytöstä tai viivästymisestä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, tai tietoturvaloukkauksista, jotka liittyvät arkaluontoisten tietojen siirtämiseen lambdageeks-sivuston kautta tai minkä tahansa sivuston kautta käytettyyn tietoon, tuotteisiin ja palveluihin tai muuten jotka johtuvat sen käytöstä, perustuivatpa sitten sopimukseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen, ankaraan vastuuseen, asetukseen, yleiseen lakiin tai muuhun, vaikka lambdageeksille olisi ilmoitettu mahdollisuudesta vahingonkorvausvelvollisuus ja vaikka tällaiset vahingot johtuvat lambdageeksin huolimattomuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Koska jotkin osavaltiot/lainkäyttöalueet eivät salli välillisten tai satunnaisten vahinkojen vastuun poissulkemista tai rajoittamista, yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua. Tällaisissa valtioissa lambdageeksin vastuu on rajoitettu lain sallimassa laajuudessa. Muita vastuuvapauslausekkeita esiintyy sivuston rungossa, ja ne sisällytetään tähän viitteenä. Siltä osin kuin tällaiset vastuuvapauslausekkeet asettavat suurempia rajoituksia sivuston tai sen sisältämän materiaalin käytölle, tällaisia ​​suurempia rajoituksia sovelletaan.

VAHINGONKORVAUKSET

Sinä korvaat, puolustat (tai sovittelet) ja pidät lambdageeks-yksiköitä vapaina kaikista vaatimuksista, toimista, menettelyistä, tappioista, sovintoratkaisuista, tuomioista, vastuista, kanteista, vahingoista, riita-asioista tai vaatimuksista, mukaan lukien rajoituksetta kaikki oikeudenkäynnit, tutkimukset tai vaatimukset. itsesääntelyorganisaatio, osavaltion tai liittovaltion arvopaperivirasto tai provisio, mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot ja kaikki muut kulut, palkkiot ja kulut (yhteisesti "Vaatimukset") mitä tahansa lambdageek-yhteisöä vastaan ​​siinä laajuudessa kuin laki sallii, joka johtuu tai liittyen (1) toimintaasi, materiaalin toimittamiseen tai Sivuston käyttöön tai minkä tahansa kolmannen osapuolen sellaisiin toimiin sinun kauttasi, (2) toisen henkilön tai osapuolen oikeuksien loukkaamiseen, (3) toimitettuun materiaaliin tai ja (4) näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteidesi rikkomukset tai rikkomukset, mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa tässä annettujen ilmoitusten ja takuiden rikkominen. Kaikkien Vaatimusten yhteydessä, jotka voivat johtaa yllä mainittuihin korvausvelvoitteisiisi, lambdageeks-yksiköillä on valinnan mukaan yksinoikeus puolustaa, tehdä kompromissi ja/tai sovitella kanne, kanne tai menettely, ja sinun tulee olla minkä tahansa näin puolustetun kanteen, kanteen tai menettelyn ratkaiseminen tai mikä tahansa näin aikaansaatu kompromissi tai sovintoratkaisu sitoo. Tässä osiossa annetut korjaustoimenpiteet eivät sulje pois eivätkä rajoita muita korjaustoimenpiteitä, jotka voivat olla lambdageeks-yksiköiden käytettävissä tämän osan mukaisesti.

MUUT

Ei yhteisyritystä

Hyväksyt, että sinun ja lambdageeksin välillä ei ole yhteisyritys-, kumppanuus-, työ- tai edustussuhdetta näiden käyttöehtojen tai Sivuston käytön seurauksena.

Ei Waiver

Sitä, että lambdageeks ei pysty panemaan täytäntöön jotakin näiden käyttöehtojen ehtoa, ei pidetä luopumisena tai rajoituksena lambdageeksin oikeudesta myöhemmin panna täytäntöön kyseinen määräys tai jokin muu näiden käyttöehtojen ehto ja pakottaa noudattamaan sitä tarkasti.

Toimeksianto

Et saa siirtää, delegoida tai muutoin siirtää näitä käyttöehtoja (lain nojalla tai muuten) ilman lambdageekin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jonka se antaa oman harkintansa mukaan. lambdageeks voi siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa toiselle osapuolelle.

Rajoitukset

Kaikki mahdolliset kanneperusteet, jotka sinulla voi olla sivuston käyttöön liittyen, on aloitettava vuoden kuluessa vaatimuksen tai kanneperusteen syntymisestä; sen jälkeen kaikki tällaiset vaatimukset vanhentuvat ikuisesti ottamatta huomioon mitään vastakkaisia ​​lakeja.

Sopimus sitova

Siinä tapauksessa, että jokin näiden käyttöehtojen määräys katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto tulkitaan heijastavan osapuolten alkuperäistä tarkoitusta sovellettavan lain mukaisesti, ja loput näistä käyttöehdoista ovat edelleen täysin voimassa ja vaikutus.

Ilmoitukset

Näiden käyttöehtojen mukaiset ilmoitukset lambdageeksille ovat riittäviä vain, jos ne lähetetään kirjallisesti ja lähetetään henkilökohtaisesti, toimitetaan suuren kaupallisen pikakuljetuskuriiripalvelun kautta tai lähetetään postitse, postimaksut tai maksut maksetaan etukäteen, todistettuna tai kirjattuna kirjeenä, palautuskuittia pyydetään, lambdageeks, ja tällaiset ilmoitukset ovat voimassa siitä päivästä, jona lambdageeks on tosiasiallisesti vastaanottanut. Sinulle lähetetyt ilmoitukset katsotaan voimaan tulleiksi, jos ne on lähetetty sähköpostiosoitteeseen, faksiin, sähköpostiosoitteeseen tai muuhun ilmoittamaasi yhteystietoon, ja ne katsotaan voimaan tulleiksi sen jälkeen, kun ne on aikaisemmin vahvistettu, tai yhden päivän kuluttua lähettämisestä.

Koko sopimus

Ellei sinusta tule lambdageeksin kirjoittajayhteisön jäsentä, nämä käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö sisältävät koko sopimuksen sinun ja lambdageeksin välillä koskien Sivustoa. Se syrjäyttää kaiken aiemman tai samanaikaisen viestinnän ja ehdotukset, olivatpa ne sähköisiä, suullisia tai kirjallisia, käyttäjän ja lambdageeksin välillä Sivustossa. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä, pidätetään. Painettu versio näistä käyttöehdoista ja kaikista sähköisessä muodossa annetuista ilmoituksista on hyväksyttävissä näihin käyttöehtoihin perustuvissa tai niihin liittyvissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä samassa laajuudessa ja samoin ehdoin kuin muut liikeasiakirjat ja asiakirjat alun perin luodaan ja ylläpidetään painetussa muodossa. Osapuolten nimenomainen toive on, että nämä käyttöehdot ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat laaditaan englanniksi. Näiden käyttöehtojen otsikot ja muut kuvatekstit ovat vain avuksi ja viitteeksi, eikä niitä saa käyttää näiden käyttöehtojen tulkinnassa, tulkinnassa tai täytäntöönpanossa. Ne näiden käyttöehtojen ehdot, jotka osoittavat osapuolille vastuuta näiden käyttöehtojen voimassaolon jälkeen, pysyvät voimassa näiden käyttöehtojen päättymisen jälkeen. Lambda Geeks sijaitsee osoitteessa:
Lambda Geeks
Pratidhwani, tilat nro 07-0510,
Uusi kaupunki, Rajarhat,
Kolkata, Länsi-Bengal,
Intia, Pin - 700161
+ 91-8106864654

Tätä politiikkaa koskevat tiedustelut tulee osoittaa - legal@lambdageeks.com

Siirry alkuun